Kontakta oss

Styrelsens sammansättning 2023:
Ordförande: Emma Holmquist 076-327 32 22
Vice Ordförande: Kerstin Jansson
Kassör : Håkan Löfving
Sekreterare: Peter de Laval
Ledamot: Åsa-Karin Engstrand
Ledamot: Martin Forsman
Ledamot: Marie Holmgren

Valberedning: Jan Fredriksson
Valberedning: Helena Johansson