Kontakta oss

Styrelsens sammansättning 2021:
Ordförande: Per Eriksson, ordf@lejonflocken.se
Kassör: Åsa-Karin Engstrand, kassor@lejonflocken.se
Sekreterare: Emma Holmquist, sekr@lejonflocken.se
Ledamot: Marie Holmgren
Ledamot: Metan Holmgren
Ledamot: Martin Forsman
Ledamot: Anders Wallberg
Ledamot: Mariann Wallberg

Valberedning: Janne Fredrikssson
Valberedning: Jonas Källman