Kallelse till Årsmöte.

Kallelse och dagordning till årsmöte för supporterföreningen Lejonflocken 15/2 2022
Datum och tid: tisdag 15/2 kl. 19.00
Plats: Digitalt via Teams, samt fysiskt på Attorpsgatan 15.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25/1, antingen via epost: sekr@lejonflocken.se, alt. med
vanlig post: Lejonflocken, c/o Holmquist, Sveag 33, 58255 Linköping
Anmälan av digital närvaro via Teams sker per mail till sekr@lejonflocken.se senast 24 timmar innan årsmötet, för
att deltagarlänk ska hinna skickas ut. Fysisk närvaro får gärna, men behöver inte, anmälas i förväg.
Handlingar kommer att läggas ut på lejonflocken.se/medlemsida/ den 3 februari, samt mailas ut till alla medlemmar
som anmält sin mailadress (meddela sekreteraren vid anmälan om du saknar lösenordet till medlemsidorna, eller om
du på annat sätt inte får tillgång till handlingarna på ovanstående sätt).

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Beslut om närvarorätt för utomstående
  5 Godkännande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två personer att justera protokollet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
 9. Ekonomisk berättelse för 2021
 10. Ansvarsfrihet för 2021 års styrelse
 11. Val av ordförande 2022
 12. Val av vice ordförande 2022
 13. Val av kassör 2022
 14. Val av ledamöter 2022
 15. Val av revisorer 2022
 16. Val av valberedning 2022
 17. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 18. Förslag till stadgeändring för §10 Ordinarie årsmöte:
  Att stryka punkten “Val av revisorer”
 19. Inkomna motioner
 20. Verksamhetsplan 2022
 21. Budget 2022
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutning
  Väl mött! Styrelsen
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *